Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THUẦN LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: ĐỖ HUY BẰNG - CHỦ TỊCH UBND XÃ

Địa chỉ: Xã Thuần Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0963.261.066

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa